GM Pensioenfonds OFP

GM Pensioenreglementen

Het GMP beheerd onder meer de volgende drie GM Pensioenreglementen, waarvan de laatste versie van het reglement hierna beschikbaar is. Elk reglement bepaalt haar toepassingsgebied. De informatie op deze webzicht creëert geen enkel recht op een aanvullend pensioen of overlijdenskapitaal (of enig ander voordeel) in hoofde van GMP. Eventuele rechten vloeien immers voort uit de toezegging door de (voormalige) GM werkgever.